Misje 2021

M I S J E _ Ś W I Ę T E

Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1Kor. 1.26)

Drogami Wiary Nadziei i Miłości

NIEDZIELA – 16.05.2021r.– Dzień rozpoczęcia Misji Parafialnych

Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego Miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie” (Jan Paweł II – Redemptor Hominis I.8)

800 Msza św. z nauką wstępną – uroczyste rozpoczęcie Misji z nałożeniem stuły Misjonarzowi i Hymnem do Ducha św.

900 Nauka stanowa dla młodzieży

1100 Msza św. z nauką wstępną

Nabożeństwo dla małych dzieci z nałożeniem Cudownego Medalika i uroczystym błogosławieństwem (dzieci do lat 6. oraz mamy w stanie błogosławionym)

1500 Nabożeństwo majowe

1530 Msza św. z nauką wstępną.

2100 Apel Jasnogórski

PONIEDZIAŁEK – 17.05.2021r.– Dzień odnowy Wiary Świętej

Tak też i wiara, jeśli nie była by połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” ( Jk 2.17)

730 modlitwy poranne – pacierz misyjny

800 Msza św. z nauką ogólną

1630 Msza św. z nauką dla dzieci

1730 Nabożeństwo majowe

1800 Msza św. z nauką ogólną

Po Mszy św. nauka stanowa dla mężczyzn

2000 Nabożeństwo z nauką dla młodzieży (starszej pracującej, studiującej)

2100 Apel Jasnogórski

WTOREK – 18.05.2021r. – Dzień umocnienia Nadziei Chrześcijańskiej

W Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, złożonym do grobu, a z kolei zmartwychwstałym, zabłysła człowiekowi raz na zawsze nadzieja życia wiecznego, nadzieja zmartwychwstania w Bogu” (Jan Paweł II – Redemptor Hominis IV. 18

730 modlitwy poranne – pacierz misyjny

800 Msza św. z nauką ogólną

Po Mszy św. procesja na cmentarz parafialny, poświecenie grobów i modlitwy za zmarłych

1630 Msza św. z nauką dla dzieci

1730 Nabożeństwo majowe

1800 Msza św. z nauką ogólną

Po Mszy św. procesja na cmentarz parafialny, poświecenie grobów i modlitwy za zmarłych

Apel Jasnogórski (na cmentarzu)

ŚRODA – 19.05.2021r. – Dzień Eucharystii – Wcielonej Miłości Boga

Miłość … wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” ( 1Kor 13.7)

730 modlitwy poranne – pacierz misyjny

800 Msza św. z nauką ogólną

1630 Msza św. z nauką dla dzieci

1730 Nabożeństwo majowe

1800 Msza św. z nauką ogólną

Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet

2000 Nabożeństwo z nauką dla młodzieży (starszej pracującej, studiującej)

2100 Apel Jasnogórski – ostatni w czasie Misji

CZWARTEK – 20.05.2021r. –Dzień otwarcia serc na Miłość przebaczającą.

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” ( J 20. 22-23)

730 modlitwy poranne – pacierz misyjny (możliwość spowiedzi)

800 Msza św. z nauką ogólną

800 – 930 – SPOWIEDŻ

1000 Nabożeństwo pokutne dla dzieci

1000 – 1100 – SPOWIEDŻ DZIECI

1100 Msza św. z nauką dla dzieci

1600 – 1800 – SPOWIEDŻ

1730 Nabożeństwo majowe

1800 Msza św. z nauką ogólną

1900 – 2000 – SPOWIEDŹ MŁODZIEŻY

2000 Msza św. z nauką dla młodzieży

PIĄTEK – 21.05.2021r. – Dzień zadośćuczynienia Bożemu Miłosierdziu

Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 2. 4 n.)

730 modlitwy poranne – pacierz misyjny

800 Msza św. z nauką dla chorych i cierpiących – nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu – litania chorych i błogosławieństwo na sposób lurdzki

1000 Msza św. z nauką dla dzieci

Nabożeństwo majowe dla dzieci

1400 Odwiedziny chorych w domach

1730 Nabożeństwo majowe

1800 Msza św. z nauką ogólną

1900 Droga Krzyżowa ulicami Dębna

SOBOTA – 22.05.2021r. –Dzień odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”

( Mk. 10.8n.)

730 modlitwy poranne – pacierz misyjny

800 Msza św. z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich (rodzice z dziećmi)

1730 Nabożeństwo majowe

1800 Msza św. z nauką i odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich (rodzice z dziećmi)

NIEDZIELA – 23.05.2021r. – Dzień zakończenia Misji Świętych

Jak wiele pustyń także i dziś musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę pustynię, która jest w jego wnętrzu, kiedy brakuje miłości Boga i bliźniego, gdy nie ma świadomości, że jesteśmy opiekunami tego wszystkiego, czym stwórca nas obdarzył i co nam daje. Ale Boże miłosierdzie może sprawić, aby zakwitła nawet najbardziej jałowa ziemia, może przywrócić życie wysuszonym kościom.”

Papież Franciszek „Urbi et Orbi”, Wielkanoc, 31.03.2013.

800 Msza św. – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św., dar odpustu zupełnego i uroczyste błogosławieństwo

1100 Msza św. – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św., dar odpustu zupełnego i uroczyste błogosławieństwo

Modlitwa przy Krzyżu Misyjnym.

1500 Nabożeństwo majowe

1530 Msza św. – odnowienie przyrzeczeń Chrztu św., dar odpustu zupełnego i uroczyste błogosławieństwo i zakończenie Misji Św.

Prowadzi: Ks. Krzysztof Dura CM