Dla Zwiedzających

ZWIEDZANIE KOŚCIOŁA

Kościół w Dębnie znajduje się na dwóch, niezwykle atrakcyjnych, trasach zwiedzania: „SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ” oraz „SZLAKU GOTYCKIM”.

W najbliższym sąsiedztwie naszego kościoła znajdują się świątynie gotyckie, zbudowane w tzw. stylu podhalańskim: w Harklowej, Łopusznej i Nowym Targu (św. Anny) – Archidiecezja Krakowska oraz w Grywałdzie – Diec. Tarnowska.

Kościół jest Perłą Kultury Światowej, ale nade wszystko świątynią,

w której sprawowana jest codziennie święta liturgia. 

Prosimy o godne zachowanie i odpowiedni strój.

Kościół można zwiedzać od 1 maja do 31 października:

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK     OD GODZ. 900 – 1200

                                             OD GODZ. 1300 – 1700

 SOBOTA OD GODZ. 900 – 1200*

* w soboty po południu kościół może być niedostępny dla zwiedzających ze względu na sprawowane nabożeństwa.

NIEDZIELA OD GODZ.  1200 – 1700

Zgodnie z zaleceniem konserwatorów o ograniczeniu ilości zwiedzających zapewniamy przyjęcie grup uprzednio zgłoszonych u Pani Przewodnik (tel. 519-079-871) lub Ks. Proboszcza (tel. 18 257-17-97).

Zgłoszona grupa ma pierwszeństwo przed innymi.

 

W dni deszczowe wejście do kościoła jest ograniczane lub całkowicie niemożliwe ze względu na dużą wilgotność powietrza, niebezpieczną dla zabytkowej polichromii. 

When it rains, the church is closed due to too much humidity. We apologise for any discovenience.

Wenn das Wetter regnerisch oder feucht ist, ist die Kirche peschlossen, wegen der von historischem Wert Polychromie.

 Robienie zdjęć z fleszem pod groźbą kary jest absolutnie zabronione!

 Nie ma biletów wstępu, dlatego prosimy o ofiarę na utrzymanie i konserwację tego pięknego zabytku. „Bóg zapłać!” 

Wewnątrz kościoła są albumy, przewodniki, pamiątki. Ofiary złożone za te materiały przeznaczone są na utrzymanie kościoła.

 Na terenie wokół kościoła i przyległym HANDEL ZABRONIONY!

Parking przydrożny nie jest związany z kościołem