Adoracje w Ciemnicy i Grobie Pańskim

W WIELKI PIĄTEK od godz. 700 – adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy.

od godz. 700 do 830 adorują mieszkańcy ul. Ogrodowej i Słonecznej

od godz. 830 – 1000 adorują mieszkańcy ul. Polnej i Szkolnej

od godz. 1000 – 1130 adorują mieszkańcy ul. Nowotarskiej i Leśnej

od godz. 1130 do 1300 adorują mieszkańcy ul. Kościelnej i Jana Pawła II

od godz. 1300 do 1430 adorują mieszkańcy ul. Długiej

W WIELKĄ SOBOTĘ od godz. 700  –  adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.

od godz. 700 do 900 adorują mieszkańcy ul. Długiej.

od godz. 900 – 1100 adorują mieszkańcy ul. Kościelnej i Jana Pawła II

od godz. 1100 – 1300 adorują Nowotarskiej i Leśnej

od godz. 1300 do 1500 adorują mieszkańcy ul. Polnej i Szkolnej

od godz. 1530 do 1730 adorują mieszkańcy ul. Ogrodowej i Słonecznej