Życzenia Bożonarodzeniowe

Na scynście, na zdrowie,

Na to Boze Narodzynie.

Niek sie raduje kozde stworzynie.

Radujcie sie i Wy.

 

Wierni krześcijanie, Dymbnianie,

Rodocy, sąsiedzi, a i goście,

 

Niek Wom gwiozda jasno świyci,

Niek wos ucy Duch Świynty Miłości.

 

Radość cobyście wse rozmaitom mieli,

Ale cobyście przy tym o piekle bocyli.

 

Pokój serdecny miyjcie stale we wnuku,

Choćby inksi robiyli dokoła mase huku.

 

Cierpliwość janielskom miyjciez lo kozdego,

Dlo miyłego, dlo nudnego i dlo tego dokucnego.

 

Uprzejmości niek nie chybnie na kozdym kroku,

Ona chłopa zdobi, a i babie dodaje uroku.

 

Dobroć od Boga ludziom jest przecie zesłano,

Niek będzie przez ludzi odwzajemniono.

 

Łagodności, kie złość, kie nerwy Wom puscajom,

Niek zolu i gniywu do sie spólnicy ni majom.

 

Wierności Bóg od kozdego sie spodziywo

Za niom  niek wos wiecnom kwałom odziywo.

 

Opanowania nie chemii cy matematyki

Ino swojej włosnej charakterystyki.

 

Dej Wom, Boze. Jament.

 Ks. Proboszcz Tadeusz Skupień